-ENGLISH

hot-line0510-86530289

Contact us

Current Position: Home > Contact > Contact us

Suzhou Gusu Electric Furnace Co., LTD.
 
 
Add: No.9 Sifang Street Weiting Town SIP, Jiangsu China
 
Code Postal: 215121
 
Tel: 0512-65079651   62710856   62715260
 
Fax: 0512-62710828
 
 
Web Site: www.gusu.com.cn
 
 
 
General Manager: Zhang/Haimu  (13906215109)
 
Sales Manager: Wang/Jianyu  (13951116137)
 
Tel of Heating Treatment: 62715263
 
 
 
 
Bus Route:  148,  119,  106